Dotacje na instalacje fotowoltiaczne dla mieszkańców Gminy Skarbimierz

Gmina Skarbimierz otwiera nabór wniosków o dofinansowanie w wysokości 30% kosztów przy budowie instalacji fotowoltiacznej.

Jeśli jesteś mieszkańcem Gminy Skarbimierz to zgłoś się do biura Eko-Solar w celu uzyskania informacji na temat dofinansowania.

W związku z otwarciem naboru wniosków Eko-Solar przygotowało specjalną ofertę dla zainteresowanych budową instalacji fotowoltaicznych dla potrzeb swojego domu.

Aby skorzystać z dofinansowania potrzebujesz koncpecji technicznej instalacji fotowoltaicznej, symulacji produktywności oraz kosztorysu.

Elektrownia słoneczna w Twoim domu to niezależność energetyczna dla Ciebie i Twojej rodziny, która pozwoli Ci uwolnić się od rachunków za prąd przez długie lata.

Instalacje Eko-Solar to gwarancja jakości, dbamy żeby każdy szczegół został dopracowany i korzystamy z urządzeń najwyższej klasy, czego potwierdzeniem są wzorowo wykonane instalacje w całej Polsce.

Osoba do kontaktu:

tel. +48 733 076 808

e-mail: dotacje@eko-solar.eu

Biuro projektowe Eko-Solar Sp. z o.o.

ul. Armii Krajowej 27A

49-300 Brzeg

 

 

 

Galeria Prosumentów #1 ŁOSIÓW

Do użytku oddajemy kolejną wybudowaną instalację fotowoltaiczną przez Eko-Solar Sp. z o.o.

Instalacja o łącznej mocy 9,9 kWp jest zbudowana z polikrystalicznych modułów fotowoltaicznych niemieckiego producenta IBC Solar.

Pojedyncza moc jednego modułu fotowoltaicznego wynosi 0,270 Wp. Prąd wygenerowany przez moduły fotowoltaiczne przetwarza  beztransformatorowy trójfazowy falownik austriackiego producenta FRONIUS model Symo 10.0.3-M

Energia wytworzona w instalacji fotowoltaicznej będzie przeznaczona na cele mieszkaniowe, w praktyce oznacza to znaczną redukcję opłat za prąd.

Instalacja jest przyłączona do sieci energetyki operatora TAURON i wysyłana energia jest bilansowana, co sprawia że nadwyżki produkcji są wysyłane do sieci i bilansowane przez Tauron na rachunku.
Więcej zdjęć po adresem:

http://eko-solar.eu/portfolio/elektrownia-sloneczna-o-mocy-999-kwp-w-losiowie/

WFOŚiGW Opole przyznaje dotacje na instalacje fotowoltaiczne!

WFOŚiGW Opole prowadzi nabór wniosków w ramach programu OZE

Już dziś możesz uzyskać dofinansowanie swojej instalacji fotowoltaicznej. Nabór wniosków jest prowadzony w ramach programu ograniczenia niskiej emisji w województwie Opolskim dla osób fizycznych przy udziale środków wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Opolu. Dofinansowanie jest udzielne w formie kredytu z umorzeniem na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych. Celem programu jest ograniczenie lub uniknięcie zanieczyszczeń do środowiska w opolskich strefach ochrony powietrza (cały obszar województwa) w tym upowszechnienie nowoczesnych technologii służących ograniczeniu niskiej emisji oraz wytwarzaniu energii elektrycznej.

Instalacja fotowoltaiczna dla Twojego domu!

Skontaktuj się z nami i poznaj szczegóły!

 

Dofinansowanie na instalacje fotowoltaiczne dla osób fizycznych z woj. mazowieckiego

Nowy program dofinansowania dla osób fizycznych uruchomił WFOŚiGW w Warszawie.

Program jest realizowany dla osób zamieszkujących na terenie województwa mazowieckiego.

Instalacje fotowoltaiczne dla domu to rozwiązanie, poprzez które ograniczamy zużycie energii elektrycznej, a tym samym oszczędzamy na rachunkach za prąd.

Program „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez zakup i montaż kolektorów słonecznych, zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej, zakup i montaż pomp ciepła”  ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie będzie realizowany w 2017 roku aż do wyczerpania środków, lecz nie później niż  29 września 2017 r.

Regulamin programu przewiduje aż 40% dotacji kosztów instalacji fotowoltaicznej, lecz nie więcej niż 8 tys. złotych dla jednego beneficjenta.

Wszystkie dokumenty, regulaminy, wnioski, druki i formularze można pobrać pod tym adresem.

Programy dofinansowania kosztów budowy instalacji fotowoltaicznych nie są prowadzone we wszystkich województwach. Bieżące informacje na temat dotacji uzyskają Państwo pod nr tel. +48 733 076 808 lub e-mail: dotacje@eko-solar.eu

 

Własna elektrownia słoneczna z pomocą WFOŚiGW w Opolu

Uruchomiono program wsparcia OZE w woj. opolskim 

3.10.2016 roku uruchomiono program „Ograniczenie niskiej emisji w województwie opolskim dla osób fizycznych przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu”.

Na czym będzie polegać wsparcie?

Wsparcie będzie polegało na udzieleniu pożyczki z możliwością umorzenia. Dla instalacji fotowoltaicznych do 20% wartości pożyczki.

Dla kogo?

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami, współwłaścicielami lub wieczystymi użytkownikami nieruchomości, w tym lokali mieszkalnych i budynków jednorodzinnych położonych na terenie województwa opolskiego (w przypadku elektrowni słonecznych dla istniejących bądź będących w budowie jednorodzinnych budynków mieszkalnych).

Na jakich warunkach?

Beneficjent będzie mógł otrzymać dofinansowanie w formie pożyczki w wysokości do 95% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Pożyczka z umorzeniem będzie udzielana na instalacje fotowoltaiczne o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWp.

Dowiedz się więcej

Symulację kredytu i wszystkie dodatkowe informacje udzieli konsultant ds. dotacji dotacje@eko-solar.eu lub tel. +48 733 076 808.

Dokumenty do pobrania:

http://www.wfosigw.opole.pl/portal-beneficjenta/pozyczki-dla-osob-fizycznych/oze

 

Nabór wniosków w ramach Programu „Prosument” woj. wielkopolskie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu dnia 06.06.2016 ogłosił nabór wniosków w ramach programu Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w tym elektrowni słonecznych do 40 kWp.

Celem Programu jest ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł, poprzez zakup i montaż małych instalacji lub mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, do produkcji:

energii elektrycznej:
• systemy fotowoltaiczne (do 40 kWp) 

Beneficjenci Programu:
• osoby fizyczne
• spółdzielnie mieszkaniowe
• wspólnoty mieszkaniowe

Pożyczka wraz z dotacją udzielana jest w wysokości do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, w tym w formie:
• dotacji – 20-40% (zależnie od rodzaju instalacji)
• pożyczki – oprocentowanej na 1% w skali roku.
Nabór wniosków prowadzony będzie w trybie ciągłym od 20.06.2016 roku do wyczerpania budżetu Programu, jednak nie dłużej niż do 30.09.2016 roku.

Wnioski będą rozpatrywane według kolejności wpływu do WFOŚiGW w Poznaniu.

Dokumenty należy dostarczyć do siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, ul. Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 15.00.

Równocześnie informujemy, że w dniach 14 i 15 czerwca 2016 roku, o godz. 10.00, w siedzibie WFOŚiGW w Poznaniu odbędą się spotkania informacyjne dotyczące naboru wniosków.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu informacyjnym prosimy o zgłaszanie się do 12.06.2016 roku na adres poczty elektronicznej: aneta.sobczak@wfosgw.poznan.pl.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, WFOŚiGW potwierdzi możliwość udziału w spotkaniu na adres poczty elektronicznej wskazany w zgłoszeniu.

W przypadku zgłoszenia większej liczby uczestników niż liczba wolnych miejsc, WFOŚiGW w Poznaniu zastrzega sobie prawo ograniczenia liczby zgłoszonych osób lub zmiany terminu spotkania.

Dokumenty do pobrania:

http://www.wfosgw.poznan.pl/prosument/nabor-wnioskow-prosument.html

Międzynarodowe Targi Energii ze Źródeł Odnawialnych i Efektywności Energetycznej

InEnerg® to międzynarodowe targi i konferencje poświęcone tematom z zakresu innowacji energetycznych. Targi skupiają zainteresowanie przedsiębiorców głównie z obszaru Odry i Nysy, a co za tym idzie przyciągają zarówno firmy polskie, czeskie jak i niemieckie. Sponsorzy, Wystawcy, Partnerzy maja okazje zaprezentowania trendów branży i odpowiedzenia na pytania dotyczące rozwoju i przyszłości branży.  Witryna internetowa

InEnerg® 2016

Data: 13. – 14.04.2016
Godziny otwarcia: Sroda, 13.04.2016
Czwartek, 14.04.2016

09.00 – 17.00
09.00 – 16.00

Miejsce:

Stadion,Wrocław 2012 Sp. z o. o.
VIP Area
al. Śląska 1
54-118 Wrocław

 

Przypomnienie dla właścicieli mikroinstalacji fotowoltaicznych

Informujemy, że właściciele mikroinstalcji są zobowiązani do składania sprawozdań o wyprodukowanej energii elektrycznej za każdy kwartał.

Zgodnie z ustawą o OZE, wytwórca energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji ma obowiązek poinformować operatora systemu dystrybucyjnego (OSD), do sieci którego została przyłączona jego mikroinstalacja, m. in. o ilości wytworzonej przez niego energii elektrycznej, a także o ilości energii elektrycznej sprzedanej przez niego sprzedawcy zobowiązanemu, która została wprowadzona do sieci tego OSD. Zgodnie z ustawą o OZE, termin na realizację tego obowiązku mija 7 dni od dnia zakończenia każdego kolejnego kwartału.

Poniżej wzór dokumentu OZE-I dla Tauron do pobrania:

  1. OZE-I-oswiadczenie-wytworcy