dla firmy.

Zacznij oszczędzać na energii w swojej firmie

Instalacje tego typu umożliwiają optymalne zagospodarowanie powierzchni dachów na budynkach biurowych, halach przemysłowych, magazynach itp. Jest to sposób na obniżenie rachunków za energię elektryczną, a także uzyskanie stałego dochodu z jej sprzedaży do sieci energetycznej.

Każda elektrownia słoneczna jest dopasowana do indywidualnych potrzeb inwestora. Nasze elektrownie budujemy z podzespołów wiodących producentów urządzeń PV co gwarantuje najwyższą sprawność oraz długą i bezobsługową eksploatację.

Farmy fotowoltaiczne są nowym rodzajem inwestycji w Polsce i są to instalacje o mocy od kilkudziesięciu kilowatów do kilku megawatów. Oferta przeznaczona jest dla odbiorców instytucjonalnych, którzy planują budowę elektrowni fotowoltaicznej w celu produkcji i dystrybucji energii elektrycznej do sieci elektroenergetycznej. Farma fotowoltaiczna jest to instalacja naziemna, która jest świetnym sposobem na zapewnienie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego.

Proces inwestycyjny zaczyna się od oceny struktury geologicznej i analizy ekonomicznej w celu ustalenia oczekiwanego zwrotu z inwestycji. Po wstępnej ocenie terenu przystępujemy do zaprojektowania instalacji z uwzględnieniem indywidulanych potrzeb inwestora.

34 MW

łącznej mocy farm za granicą

15+

lat doświadczenia

100 MW

moc instalacji

etapy tworzenia instalacji dla firmy.

ETAP 1

Audyt energetyczny u klienta Przed rozpoczęciem dowolnych prac musimy zapoznać się z obecnym zużyciem energii w Państwa przedsiębiorstwie – pozwoli nam to określić dokładnie potrzeby energetyczne, a przez to dopasować rodzaj elektrowni słonecznej i liczbę wymaganych paneli fotowoltaicznych. Posiadamy odpowiednie kwalifikacje, aby przeprowadzić procedurę zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 roku.

ETAP 2

Sprawdzenie warunków technicznych Istotna jest również weryfikacja jakie możliwości techniczne posiada obecnie obiekt – czy wymagane jest zlecenie dodatkowych modernizacji, w jaki sposób zostanie przeprowadzone okablowanie, gdzie mogą zostać zamontowane takie urządzenia, jak inwertery DC/AC. Są to niezwykle istotne działania, dzięki którym harmonogram prac budowy elektrowni słonecznej w przyszłości będzie mógł przebiegać sprawnie i bez niepotrzebnych przerw.

ETAP 3

Procedury administracyjne Aby zaprojektować oraz zamontować elektrownie słoneczne należy zadbać o spełnienie określonych procedur administracyjnych. Jedną z najistotniejszych z nich jest nabycie prawa do ziemi, na której ma znaleźć się instalacja lub farma fotowoltaiczna. Nie ma znaczenia czy zostanie ona wykupiona, czy wyłącznie nastąpi jej czasowy wynajem. Jednak warto w tym przypadku zapewnić dzierżawę na minimum 20 lub 30 lat.

ETAP 4

Uzgodnienie warunków przyłączenia Istnieje możliwość przyłączenia elektrowni słonecznej do zewnętrznego dostawcy energii elektrycznej bądź korzystanie z własnych kolektorów. Przedstawimy zalety i wady obu rozwiązań, znajdując to, które najlepiej spełni Państwa oczekiwania oraz potrzeby. Zweryfikujemy również położenie najbliższej sieci, a także w jaki sposób przebiegałoby przyłączenie do niej, czyli zaplanujemy gdzie zostałoby zamieszczone okablowanie.

ETAP 5

Sporządzenie projektów elektrycznych i wykonawczych Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących kwestii technicznych, a także po spełnieniu procedur prawnych, będziemy w stanie przygotować szczegółowe projekty elektryczne i wykonawcze, które zostaną następnie zrealizowane przez nasz doświadczony zespół. Wszystkie detale projektu zostaną z Państwem ustalone, aby umożliwić nam wprowadzenie ewentualnych poprawek i zmian, a także uwzględnić Państwa indywidualne sugestie.

ETAP 6

Instalacja oraz uruchomienie elektrowni PV Gdy projekt techniczny będzie już gotowy i zaakceptowany, rozpoczniemy instalację elektrowni słonecznej na wybranej działce. Obejmuje to nie tylko montaż paneli fotowoltaicznych, ale również inwertera DC/AC oraz dedykowanego okablowania. W przypadku instalacji typu on grid, nastąpi również przyłączenie do zewnętrznej sieci energetycznej. Po uruchomieniu całego systemu sprawdzimy poprawność jego działania.

ETAP 7

Serwis oraz monitoring Jednak na poprzednim etapie nie kończą się wykonywane przez nas prace. Oferujemy również bieżący serwis oraz okresowe przeglądy konserwacyjne, aby Państwa elektrownie słoneczne zawsze wyróżniały się poprawnym, wydajnym działaniem. Zapewniamy także monitoring parametrów pracy paneli oraz pozostałych części instalacji. Zależy nam, aby nie pojawiały się żadne przerwy w pracy, spowodowane dowolnymi awariami i usterkami.

ETAP 8

Doradztwo sposobu finansowania inwestycji Świadczymy również profesjonalne doradztwo w zakresie doboru sposobu finansowania inwestycji w elektrownie słoneczne. Jest to istotne w szczególności w przypadku farm fotowoltaicznych, obejmujących wiele paneli. Prosumenci mogą skorzystać między innymi z takich rozwiązań, jak dotacje. Chętnie wytłumaczymy na czym to polega, a także pomożemy zgromadzić oraz wypełnić wszystkie niezbędne dokumenty i wnioski.

ETAP 1

Audyt energetyczny u klienta u klienta Przed rozpoczęciem dowolnych prac musimy zapoznać się z obecnym zużyciem energii w Państwa przedsiębiorstwie – pozwoli nam to określić dokładnie potrzeby energetyczne, a przez to dopasować rodzaj elektrowni słonecznej i liczbę wymaganych paneli fotowoltaicznych. Posiadamy odpowiednie kwalifikacje, aby przeprowadzić procedurę zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 roku.

ETAP 2

Sprawdzenie warunków technicznych Istotna jest również weryfikacja jakie możliwości techniczne posiada obecnie obiekt – czy wymagane jest zlecenie dodatkowych modernizacji, w jaki sposób zostanie przeprowadzone okablowanie, gdzie mogą zostać zamontowane takie urządzenia, jak inwertery DC/AC. Są to niezwykle istotne działania, dzięki którym harmonogram prac budowy elektrowni słonecznej w przyszłości będzie mógł przebiegać sprawnie i bez niepotrzebnych przerw.

ETAP 3

Procedury administracyjne Aby zaprojektować oraz zamontować elektrownie słoneczne należy zadbać o spełnienie określonych procedur administracyjnych. Jedną z najistotniejszych z nich jest nabycie prawa do ziemi, na której ma znaleźć się instalacja lub farma fotowoltaiczna. Nie ma znaczenia czy zostanie ona wykupiona, czy wyłącznie nastąpi jej czasowy wynajem. Jednak warto w tym przypadku zapewnić dzierżawę na minimum 20 lub 30 lat.

ETAP 4

Uzgodnienie warunków przyłączenia Istnieje możliwość przyłączenia elektrowni słonecznej do zewnętrznego dostawcy energii elektrycznej bądź korzystanie z własnych kolektorów. Przedstawimy zalety i wady obu rozwiązań, znajdując to, które najlepiej spełni Państwa oczekiwania oraz potrzeby. Zweryfikujemy również położenie najbliższej sieci, a także w jaki sposób przebiegałoby przyłączenie do niej, czyli zaplanujemy gdzie zostałoby zamieszczone okablowanie.

ETAP 5

Sporządzenie projektów elektrycznych i wykonawczych Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących kwestii technicznych, a także po spełnieniu procedur prawnych, będziemy w stanie przygotować szczegółowe projekty elektryczne i wykonawcze, które zostaną następnie zrealizowane przez nasz doświadczony zespół. Wszystkie detale projektu zostaną z Państwem ustalone, aby umożliwić nam wprowadzenie ewentualnych poprawek i zmian, a także uwzględnić Państwa indywidualne sugestie.

ETAP 6

Instalacja oraz uruchomienie elektrowni PV Gdy projekt techniczny będzie już gotowy i zaakceptowany, rozpoczniemy instalację elektrowni słonecznej na wybranej działce. Obejmuje to nie tylko montaż paneli fotowoltaicznych, ale również inwertera DC/AC oraz dedykowanego okablowania. W przypadku instalacji typu on grid, nastąpi również przyłączenie do zewnętrznej sieci energetycznej. Po uruchomieniu całego systemu sprawdzimy poprawność jego działania.

ETAP 7

Serwis oraz monitoring Jednak na poprzednim etapie nie kończą się wykonywane przez nas prace. Oferujemy również bieżący serwis oraz okresowe przeglądy konserwacyjne, aby Państwa elektrownie słoneczne zawsze wyróżniały się poprawnym, wydajnym działaniem. Zapewniamy także monitoring parametrów pracy paneli oraz pozostałych części instalacji. Zależy nam, aby nie pojawiały się żadne przerwy w pracy, spowodowane dowolnymi awariami i usterkami.

ETAP 8

Doradztwo sposobu finansowania inwestycji Świadczymy również profesjonalne doradztwo w zakresie doboru sposobu finansowania inwestycji w elektrownie słoneczne. Jest to istotne w szczególności w przypadku farm fotowoltaicznych, obejmujących wiele paneli. Prosumenci mogą skorzystać między innymi z takich rozwiązań, jak dotacje. Chętnie wytłumaczymy na czym to polega, a także pomożemy zgromadzić oraz wypełnić wszystkie niezbędne dokumenty i wnioski.

Bogate doświadczenie w branży energii odnawialnej oraz współpraca z wiodącymi producentami pozwala nam na budowy farm każdych wielkości. Ponadto oferujemy usługi doradcze w zakresie dotyczącym pozyskania finansowania inwestycji.