misje i cele.

Postaw na niezależność energetyczną

PROPOZYCJA NR 1

"Współpracę z firmą Eko-Solar Sp. z o.o. oceniamy jako pomyślną i satysfakcjonującą. W związku z powyższym z pełnym przekonaniem polecamy firmę Eko-Solar Sp. z o.o. jako wykonawcę wiarygodnego pod względem technicznym, organizacyjnym i ekonomicznym."

sprawdź więcej

PROPOZYCJA NR 2

Gmina Janów Lubelski

"Współpracę z firmą Eko-Solar Sp. z o.o. oceniamy jako pomyślną i satysfakcjonującą. W związku z powyższym z pełnym przekonaniem polecamy firmę Eko-Solar Sp. z o.o. jako wykonawcę wiarygodnego pod względem technicznym, organizacyjnym i ekonomicznym."

sprawdź więcej

Gmina Janów Lubelski

Współpracę z firmą Eko-Solar Sp. z o.o. oceniamy jako pomyślną i satysfakcjonującą. W związku z powyższym z pełnym przekonaniem polecamy firmę Eko-Solar Sp. z o.o. jako wykonawcę wiarygodnego pod względem technicznym, organizacyjnym i ekonomicznym.

sprawdź więcej

PROPOZYCJA NR 3

Instalacja na dachu budynku zarządu

Eko-Region

Prace objęte zamówieniem zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, co znalazło odzwierciedlenie w protokole odbioru robót.

Bytom

lokalizacja

2 MW

moc

PROPOZYCJA NR 4

Gmina Janów Lubelski

Współpracę z firmą Eko-Solar Sp. z o.o. oceniamy jako pomyślną i satysfakcjonującą. W związku z powyższym z pełnym przekonaniem polecamy firmę Eko-Solar Sp. z o.o. jako wykonawcę wiarygodnego pod względem technicznym, organizacyjnym i ekonomicznym.

Gmina Janów Lubelski

Współpracę z firmą Eko-Solar Sp. z o.o. oceniamy jako pomyślną i satysfakcjonującą. W związku z powyższym z pełnym przekonaniem polecamy firmę Eko-Solar Sp. z o.o. jako wykonawcę wiarygodnego pod względem technicznym, organizacyjnym i ekonomicznym.

PROPOZYCJA NR 5

Instalacja na dachu budynku zarządu

Gmina Janów Lubelski

Współpracę z firmą Eko-Solar Sp. z o.o. oceniamy jako pomyślną i satysfakcjonującą. W związku z powyższym z pełnym przekonaniem polecamy firmę Eko-Solar Sp. z o.o. jako wykonawcę wiarygodnego pod względem technicznym, organizacyjnym i ekonomicznym.

Bytom

lokalizacja

2 MW

moc

Instalacja na dachu budynku zarządu

Gmina Janów Lubelski

Współpracę z firmą Eko-Solar Sp. z o.o. oceniamy jako pomyślną i satysfakcjonującą. W związku z powyższym z pełnym przekonaniem polecamy firmę Eko-Solar Sp. z o.o. jako wykonawcę wiarygodnego pod względem technicznym, organizacyjnym i ekonomicznym.

Bytom

lokalizacja

2 MW

moc

Historia naszej firmy

Spółka Eko-Solar Jarosz to firma rodzinna. Od ponad 15 lat oferujemy usługi związane z montażem instalacji fotowoltaicznych. W swojej działalności kładziemy nacisk na jakość wykonawstwa i zadowolenie klientów. Naszą przygodę z fotowoltaiką rozpoczęliśmy w Niemczech, realizując również wiele inwestycji w innych krajach europejskich. W Polsce technologia fotowoltaiczna stała się popularna dość niedawno. Od samego początku uczestniczyliśmy w szeroko zakrojonej promocji i edukacji na temat fotowoltaiki w naszym kraju. Pierwsze możliwości pojawienia się mikroinstalacji fotowoltaicznych na rodzimym rynku to rok 2012, gdy procedowana była ustawa o odnawialnych źródłach energii. Niestety, nie weszła ona w życie.

Kolejna szansa nadarzyła się trzy lata później, kiedy to nastąpił wielki przełom dla fotowoltaiki w Polsce. W 2015 roku została bowiem uchwalona pierwsza ustawa o odnawialnych źródłach energii, która regulowała kwestie związane z mikroinstalacjami fotowoltaicznymi. Nie tylko umożliwiła ona podłączenie instalacji do sieci elektroenergetycznej, lecz co ważniejsze taka instalacja mogła stać się magazynem energii.

Od tamtej pory funkcjonuje w naszym kraju system oparty na bilansowaniu energii wprowadzonej do sieci i odbieranej. System doskonały przede wszystkim dla małych domowych instalacji fotowoltaicznych. Powyższa ustawa stworzyła definicję „prosumenta”, a więc jednostki, która jest jednocześnie producentem i konsumentem energii elektrycznej. Na przestrzeni ostatnich lat aż do dzisiaj pojawiały się różnego rodzaju formy wsparcia w postaci dotacji i ulg podatkowych.

Misja Eko-Solar

Jeszcze nie tak dawno temu wybudowanie własnej instalacji fotowoltaicznej mogło wydawać się marzeniem. Umieszczone na samochodach naszej firmy hasło PRĄD ZE SŁOŃCA DLA KAŻDEGO zdawało się być raczej pobożnym życzeniem niż życiową dewizą. Dziś już wiemy, że każdy kto tylko tego chce, może posiadać własną elektrownię słoneczną.

Kolejna szansa nadarzyła się trzy lata później, kiedy to nastąpił wielki przełom dla fotowoltaiki w Polsce. W 2015 roku została bowiem uchwalona pierwsza ustawa o odnawialnych źródłach energii, która regulowała kwestie związane z mikroinstalacjami fotowoltaicznymi. Nie tylko umożliwiła ona podłączenie instalacji do sieci elektroenergetycznej, lecz co ważniejsze taka instalacja mogła stać się magazynem energii.

Aktualna sytuacja polityczna w Europie i związane z nią zagrożenia dla bezpieczeństwa energetycznego obligują nas jednak do wyznaczania sobie nowego priorytetu działalności. Dzisiaj misją i celem firmy Eko-Solar Jarosz jest NIEZALEŻNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE. Trwająca wojna na Ukrainie i dwa lata ogólnoświatowej pandemii koronawirusa sprawiły, że jasno zrozumieliśmy konieczność większej troski o własne bezpieczeństwo, którego jednym z filarów jest niezależność energetyczna, i to nie tylko w skali całego kraju, lecz przede wszystkim na poziomie jednostki.

Spółka Eko-Solar Jarosz wychodzi naprzeciw temu wyzwaniu, prowadząc promocję i edukację społeczną w zakresie samowystarczalności i bezpieczeństwa energetycznego gospodarstw domowych, co w skuteczny sposób może się przełożyć na niezależność całego państwa na tym obszarze. Nasza firma oferuje wysokiej jakości usługi mające na celu zapewnienie niezależności i bezpieczeństwa energetycznego wszystkim zainteresowanym podmiotom: gospodarstwom domowym oraz małym, średnim i dużym firmom.

Nie czekaj na technologię przyszłości ponieważ już dziś możesz stać się niezależny energetycznie