Farmy fotowoltaiczne

Farmy fotowoltaiczne – są nowym rodzajem inwestycji w Polsce i są to instalacje o mocy od kilkudziesięciu kilowatów do kilku megawatów. Oferta przeznaczona jest dla odbiorców instytucjonalnych, którzy planują budowę elektrowni fotowoltaicznej w celu produkcji i dystrybucji energii elektrycznej do sieci elektroenergetycznej. Farma fotowoltaiczna jest to instalacja naziemna, która jest świetnym sposobem na zapewnienie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego. Czas wykonania inwestycji zajmuje kilka tygodni i jest to ekspresowe tempo w porównaniu do instalacji innych źródeł energii.

Proces inwestycyjny zaczyna się od oceny struktury geologicznej i analizy ekonomicznej w celu ustalenia oczekiwanego zwrotu z inwestycji. Po wstępnej ocenie terenu przystępujemy do zaprojektowania instalacji z uwzględnieniem indywidulanych potrzeb inwestora.

Dobór komponentów najwyższej jakości oraz dostosowanie się do ukształtowania terenu maksymalizuje uzysk energii jak również i obniżenie kosztów inwestycji.

Etapy tworzenia farmy fotowoltaicznej

Etap 1 – Wybór lokalizacji

.

Znalezienie odpowiedniego miejsca to podstawa, by farmy fotowoltaiczne były efektywne i generowały odpowiednią ilość energii. I chociaż Polska nie jest krajem, w którym nasłonecznienie jest wysokie, instalacje fotowoltaiczne są efektywne – należy tylko wybrać taką powierzchnię, na którą nie pada cień i gdzie powietrze nie jest mocno zapylone. Konieczne jest również znalezienie przestrzeni o odpowiednio dużej powierzchni, aby możliwe było generowanie zakładanej ilości energii (dla 1MW energii konieczne są 2 hektary wolnej przestrzeni). Na wybranej działce powinien zostać przeprowadzony audyt energetyczny, dzięki któremu zyskamy pewność, że nasze inwestycje przyniosą oczekiwane rezultaty i będziemy wiedzieli w jakim czasie zwrócą się koszty, które należy ponieść, by powstały elektrownie słoneczne.

Etap 2 – Projekt koncepcyjny

.

Bez przygotowania odpowiedniej dokumentacji nie jest możliwe przyłączenie do zakładu energetycznego. Do tego etapu należy przygotować się sumiennie i bardzo dokładnie, ponieważ na podstawie przedstawionych danych zostaną wydane warunki przyłączenia odpowiadające parametrom naszej elektrowni – ich późniejsze, dowolne modyfikacje będą niemożliwe. Warto więc dokładnie zoptymalizować działanie elektrowni słonecznej, by proces inwestycji przebiegł prawidłowo, a działanie całego systemu było efektywne i korzystne z punktu widzenia ekonomicznego.

Dokumenty składające się na projekt koncepcyjny to:
– specyfikacje wszystkich urządzeń, w tym inwerterów i paneli,
– wizualizacja położenia farmy fotowoltaicznej na danej przestrzeni,
– pełen opis inwestycji,
– dokładny kosztorys.

Spełnienie tych warunków pozwoli nam podłączyć się do sieci, a także sprzedać wyprodukowaną przez elektrownię słoneczną energii.

Etap 3 – Warunki przyłączenia

.

Jeżeli chcemy zbudować farmę fotowoltaiczną i sprzedawać wyprodukowaną przez nią energię, nasza instalacja fotowoltaiczna powinna posiadać taką wielkość, by można byłą podłączyć ją do sieci elektroenergetycznej. Aby dowiedzieć się o tym, czy możliwe jest podłączenie się do sieci, konieczne jest złożenie w zakładzie energetycznym wniosku o wydanie warunków przyłączenia.

Dokumenty składające się na projekt koncepcyjny to:
– tytuł prawny do gruntu,
– warunki zabudowy albo Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego,
– mapa podglądowa

Należy przy tym pamiętać o konieczności uiszczenia stosownych opłat – przyłączenie instalacji fotowoltaicznej o mocy od 40 kW do 5 MW są rozdzielone pomiędzy inwestora i zakład, ale już w przypadku mocy powyżej 5 MW wszystkie koszty ponosi inwestor. Przy podłączeniu do sieci instalacji do 40 kW nie płacimy nic. Czas oczekiwania na uzyskanie warunków przyłączenia to maksymalnie 150 dni.

Etap 4 – Uzyskanie promesy wydania koncesji

.

Ostatnim krokiem formalnym, który należy postawić, by móc w końcu rozpocząć budowę jest uzyskanie promesy wydania koncesji – jest to pewnego rodzaju przyrzeczenie, dzięki któremu mamy pewność tego, że koncesja zostanie nam udzielona, a my będziemy mogli bez najmniejszych przeszkód rozpocząć budowę systemu.

Wniosek o przyznanie promesy należy złożyć do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki – wraz z nim musi być 21 załączników, w tym aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, opis parametrów technicznych urządzeń czy decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Wszystkie punkty znaleźć można na stronie Urzędu Regulacji Energetyki. Konieczne jest też dokonanie stosownej opłaty!

Etap, choć wydaje się skomplikowany wcale taki nie jest i zajmie nam niewiele czasu.

Etap 5 – Rozpoczęcie budowy

.

Po uzyskaniu promesy, braku sprzeciwu ze strony starostwa powiatowego, gminy czy miejscowej ludności możemy rozpocząć budowę. Przyjdzie nam wykonanie fundamentów, a także zamontowanie wszelkich niezbędnych elementów, takich jak stoły, panele, inwertery oraz stacje transformatorowa.

Chociaż zakres zadań wydaje się być szeroki, prace nie trwają wcale długo i w większości przypadku (w zależności oczywiście od wielkości inwestycji) zabierają od kilku do kilkunastu tygodni. Ważne jest znalezienie odpowiednich specjalistów, którzy dzięki swojemu doświadczeniu będą w stanie nie tylko wykonać wszelkie prace dokładnie, ale i sprawnie – bo jak wiadomo czas to pieniądz. Firma Eko-Solar to jeden z zaufanych partnerów, który podejmuje się zleceń o różnym stopniu skomplikowania, zapewniając pełen profesjonalizm.

Etap 6 – Koncesja

.

Sama koncesja jest niezbędna, ponieważ daje możliwość legalnego produkowania energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii i jej sprzedaży. Obecnie nie ma możliwość produkowania energii z odnawialnych źródeł bez jej posiadania – niezależnie od tego czy wykorzystujemy do tego celu promieniowanie słoneczne, wiatr, czy wodę. Nie ma znaczenia również moc, jaką posiadają instalacje czy elektrownie fotowoltaiczne, który ma powstać.

Otrzymana koncesja od Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki daje możliwość produkcji energii i jest jednocześnie ostatnim etapem na drodze do efektywnego wykorzystania promieniowania słonecznego. W razie jakichkolwiek pytań, wątpliwości oraz chęci skorzystania z pomocy specjalistów – jesteśmy do Państwa dyspozycji. Wspieramy na każdym etapie i jesteśmy w stanie zapewnić pełen profesjonalizm – niezależnie od indywidualnych potrzeb Klienta.

Bogate doświadczenie w branży energii odnawialnej oraz współpraca z wiodącymi producentami pozwala nam na budowy farm każdych wielkości. Ponadto oferujemy usługi doradcze w zakresie dotyczącym pozyskania finansowania inwestycji.

Interesuje Cię farma fotowoltaiczna?