AgroEnergia

AgroEnergia – jest programem, który skierowany jest rolników indywidualnych, za których uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych mieści się w przedziale 1 ha-300 ha oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo.

Dofinansowanie udzielane w formie dotacji
Montując instalację fotowoltaiczną od 10 kW do 30 kW można odzyskać do 20 % kosztów, lecz nie więcej niż 15 000 zł. Dla instalacji o mocy od 30 do 50 kW zwrot wyniesie do 13%, nie więcej niż 25 000 zł.

Dotacja Agroenergia obejmuje nie tylko montaż instalacji fotowoltaicznej, ale również wymianę źródła ciepła na pompę ciepła. Kwota dofinansowania to również 20 % kosztów kwalifikowanych. Warunkiem pozytywnej oceny wniosku jest dołączenie do niego audytu energetycznego, który wykonujemy.

Łącząc te dwie inwestycje inwestor dostanie dodatkowo 10 000,00 zł