Prosument

Osoba, która zarówno produkuje, jak i zużywa energię wytwarzaną przykładowo poprzez instalacje fotowoltaiczne określana jest jako prosument. Ma on zawsze możliwość odsprzedaży nadprodukcji energii do zewnętrznej sieci.

Fotowoltaika

Dziedzina, której przedmiotem jest przetwarzanie energii pochodzącej z promieni słonecznych na energię elektryczną, wykorzystywaną do zasilania urządzeń np. w domu. Fotowoltaika najczęściej stosowana jest w przemysłowych i domowych elektrowniach.

Farmy fotowoltaiczne

Instalacja naziemna, która często składa się z większej liczby paneli fotowoltaicznych. Stosowana najczęściej przez zakłady przemysłowe oraz przedsiębiorstwa do zasilenia znacznej ilości urządzeń. Farmy zapewniają lokalne bezpieczeństwo energetyczne.

Elektrownie słoneczne

Zakłady przemysłowe, którym zależy na przejściu na ekologiczne, energooszczędne rozwiązania, wykorzystują elektrownie słoneczne w celu wytworzenia energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii.

Instalacje fotowoltaiczne

Aby wytworzyć energię elektryczną z promieni słonecznych, niezbędne są instalacje fotowoltaiczne. To właśnie one zajmują się pobieraniem energii, jej przetwarzaniem, a następnie przekazaniem do odpowiednich urządzeń.

Mikroinstalacja

Przetwarzanie energii słonecznej na elektryczną znajduje zastosowanie również w obiektach mieszkalnych. W tym celu wykorzystywane są mikroinstalacje. Najczęściej panele są montowane na dachu budynku.