Mój prąd

Mój prąd 5.0 – Program wspiera przede wszystkim instalacje fotowoltaiczne w nowym systemie rozliczeniowym net-billing. Dużą zmianą w tej edycji programu jest możliwość ubiegania się o dotację do pomp ciepła bez limitu dochodu tak jak jest to w programie „Czyste Powietrze”. Poniżej przedstawiamy kwoty dotacji:

 • do mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 2-10 kWp – 6 000 zł bez elementów towarzyszących (7 000 z elementami dodatkowymi)
 • do magazynu energii elektrycznej – do 16 000 zł
 • do systemu EMS / HEMS – do 3 000 zł
 • do kolektorów słonecznych – 3 500 zł
 • do magazynu energii elektrycznej – do 16 000 zł
 • do magazynu ciepła – do 5 000 zł
 • do pompy ciepła powietrze-powietrze – 4 400 zł
 • do gruntowej pompy ciepła – 28 5000 zł
 • do pompy ciepła powietrze-woda – 12 600 zł
 • do pompy ciepła powietrze-woda z podwyższoną klasą energetyczną – 19 400 zł

Proces składania wniosku o dofinansowanie jest przeprowadzany przez naszą firmę. Państwo podpisują jedynie pełnomocnictwo oraz dostarczają nam niezbędne dokumenty jakim są: potwierdzenia zapłaty za instalację fotowoltaiczną, potwierdzenie przyłączenia mikroinstalacji z zakładu energetycznego oraz Dokument potwierdzający rachunek bankowy.

Niezmienne, jak w poprzednich edycjach, beneficjent zobowiązany jest do umieszczenia tabliczki informacyjnej bezpośrednio po otrzymaniu decyzji o dofinansowaniu. Tabliczka powinna zostać umieszczona w miejscu lokalizacji inwestycji np. na budynku lub ogrodzeniu.

Wymagania dotyczące tabliczki

 • musi być wykonana z trwałego materiału np. metalu, drewna lub tworzywa sztucznego (nie jest dopuszczalne wykonanie tablicy z papieru, dykty oraz innych materiałów o niskiej trwałości)

 • sugerowany rozmiar tablicy to format A3 (420mm x 297 mm), a minimalny A4 (297mmx 210mm)

 • musi zawierać 4 logotypy oraz informację: Inwestycja proekologiczna wsparta w Programie Mój Prąd

 • tablica powinna być zgodna z poniższym wzorem

 • na tablicy nie ma możliwości umieszczania innych informacji i znaków graficznych