Mój prąd

Mój prąd 4.0 – Program Mój Prąd 4.0 jest dedykowany dla osób fizycznych, które zamontowały instalację fotowoltaiczną w przedziale mocy od 2 kWp do 10 kWp. Nabór trwa w trybie ciągłym do dnia 31.12.2023 roku lub do wyczerpania środków.
W nowej edycji programu można uzyskać do 50 % dotacji, lecz nie więcej niż 6 000,00 zł zwrotu przy montażu instalacji bez magazynu energii.

Jeżeli jednak inwestor zdecyduje się na szersze rozwiązanie i zamontuje instalację z magazynem energii to otrzyma do magazynu energii do 50% kosztów kwalifikowanych lecz nie więcej niż 16 000,00 zł.

  • Magazyn ciepła daje dodatkowe środki w kwocie do 5 000,00 zł (nie więcej niż 50%)
  • System zarządzania energią to kolejne środki w kwocie 3 000,00 zł (nie więcej niż 50 %)

Proces składania wniosku o dofinansowanie jest całkowicie po naszej stronie. Państwo podpisują jedynie pełnomocnictwo oraz dostarczają nam niezbędne dokumenty jakim są: potwierdzenia zapłaty za instalację fotowoltaiczną oraz potwierdzenie przyłączenia mikroinstalacji z zakładu energetycznego.

Niezmienne, jak w poprzednich edycjach, beneficjent zobowiązany jest do umieszczenia tabliczki informacyjnej bezpośrednio po otrzymaniu decyzji o dofinansowaniu. Tabliczka powinna zostać umieszczona w miejscu lokalizacji inwestycji np. na budynku lub ogrodzeniu.

Wymagania dotyczące tabliczki

  • musi być wykonana z trwałego materiału np. metalu, drewna lub tworzywa sztucznego (nie jest dopuszczalne wykonanie tablicy z papieru, dykty oraz innych materiałów o niskiej trwałości)

  • sugerowany rozmiar tablicy to format A3 (420mm x 297 mm), a minimalny A4 (297mmx 210mm)

  • musi zawierać 4 logotypy oraz informację: Inwestycja proekologiczna wsparta w Programie Mój Prąd

  • tablica powinna być zgodna z poniższym wzorem

  • na tablicy nie ma możliwości umieszczania innych informacji i znaków graficznych