Mój prąd

Mój prąd 3.0 – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił, że ponownie zostanie reaktywowany program dotacji na fotowoltaikę. Do tej pory program cieszył się naprawdę dużym zainteresowaniem, gdyż w 2020 roku zainstalowano dwukrotnie większą moc instalacji PV niż w roku 2019. Minister również obiecuje, że nowa wersja programu przyniesie wiele nowości, które pozwolą na konsumowanie większej ilości wytworzonej energii przez prosumentów.

Start programu został zapowiedziany na 1 lipca 2021 roku, lecz do programu zostaną zakwalifikowane również instalacje fotowoltaiczne, które zostały zakupione po 01.02.2020 r. Dzięki temu osoby, które chciałyby posiadać swoją instalację, nie muszą czekać na oficjalne rozpoczęcie programu! Finansowane będą projekty, które zostały zakończone i podłączone do Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

Trzecia edycja programu Mój Prąd przeznaczona jest dla instalacji fotowoltaicznych o mocy 2-10 kW i jest przeznaczona na cele mieszkaniowe. Co więcej, dofinansowanie nie jest skierowane do osób, które chcą rozbudować już aktualnie istniejącą instalację. Zwrot wynosi do 50% kosztów inwestycji i maksymalnie jest to 3 000 złotych na instalację. Dotacja jest również zwolniona z podatku PIT.

Dofinansowanie kierowane jest do osób fizycznych, które wytwarzają energię elektryczną na własne potrzeby i mają podpisaną umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii wytworzonej w mikroinstalacji. Te osoby będą mogły korzystać z dofinansowania na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej. Dodatkowo program będzie finansowany ze środków z Unii Europejskiej, w którym koszty kwalifikowane stanowią wydatki poniesione od 01.02.2020 do 31.12.2023 roku.

Pojawiły się nowe warunki otrzymania dofinansowania Mój Prąd. Beneficjent zobowiązany jest do umieszczenia tabliczki informacyjnej bezpośrednio po otrzymaniu decyzji o dofinansowaniu. Tabliczka powinna zostać umieszczona w miejscu lokalizacji inwestycji np. na budynku lub ogrodzeniu.

Wymagania dotyczące tabliczki

  • musi być wykonana z trwałego materiału np. metalu, drewna lub tworzywa sztucznego (nie jest dopuszczalne wykonanie tablicy z papieru, dykty oraz innych materiałów o niskiej trwałości)

  • sugerowany rozmiar tablicy to format A3 (420mm x 297 mm), a minimalny A4 (297mmx 210mm)

  • musi zawierać 4 logotypy oraz informację: Inwestycja proekologiczna wsparta w Programie Mój Prąd

  • tablica powinna być zgodna z poniższym wzorem

  • na tablicy nie ma możliwości umieszczania innych informacji i znaków graficznych