Czyste Powietrze

Czyste Powietrze – to jedno z największych dofinansowań dostępnych w Polsce. Budżet tego programu opiewa o 103 miliardy złotych i potrwa do 2030 roku.

Dofinansowanie skierowane jest do właścicieli i współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkaniowych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Program obejmuje dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

Dotacja może wynosić do 41 000 złotych dla podstawowego poziomu dofinansowania z mikroinstalacją, do 50 000 złotych dla podwyższonego poziomu dofinansowania z mikroinstalacją oraz do 79 000 złotych przy najniższym progu dochodowym.

Pierwsza część programu dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania

Formy dofinansowania

 1. Dotacja
 2. Dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego
 3. Dotacja z prefinansowaniem, czyli wypłata pieniędzy jeszcze przed rozpoczęciem montażu

Dotacja „Czyste Powietrze”, którą obsługuje nasza firma obejmuje demontaż nieefektowanego źródła ciepła na paliwo stałe poniżej 5 klasy oraz zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda do celów ogrzewania budynku i ciepłej wody użytkowej.

 • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu
 • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych drzwi/bram garażowych
 • dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny, dokumentacja projektowa oraz ekspertyzy
  W takim przypadku kwota dotacji będzie większa. Przy kompleksowej termomodernizacji Dotacja może wynosić do 60 000 złotych dla podstawowego poziomu dofinansowania z mikroinstalacją, 99 000 złotych dla podwyższonego poziomu dofinansowania z mikroinstalacją oraz do 135 000 złotych przy najniższym progu dochodowym.

Poziom dotacji

Grupa I

poziom podstawowy dofinansowani do 41 000 złotych
Roczny dochód osoby ubiegającej się o dotację nie może przekroczyć 135 000 zł za rok poprzedzający. W przypadku posiadania gruntów do dochodu wlicza się kwotę 3819 zł/1ha.

Grupa II

podwyższony poziom dofinansowania do 50 000 złotych

 • gospodarstwo jednoosobowe- dochód miesięczny nieprzekraczający 2651 zł netto
 • gospodarstwo wieloosobowe- dochód miesięczny nieprzekraczający 1894 zł netto

Do złożenia wniosku na podwyższoną kwotę dofinansowani niezbędne jest zaświadczenie o dochodach wystawione przez Urząd Gminy/Miasta lub GOPS/MOPS. Zaświadczenie ważne jest 3 miesiące od daty wystawienia.

Grupa III

najwyższy poziom dofinansowania do 79 000 złotych

 • gospodarstwo jednoosobowe- dochód miesięczny nieprzekraczający 1526 zł netto
 • gospodarstwo wieloosobowe- dochód miesięczny nieprzekraczający 1090 zł netto
 • Ustalone prawo do zasiłku (stałego, okresowego, rodzinnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego). Zasiłek musi przysługiwać na każdy z kolejnych 6 miesięcy poprzedzający miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczania oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.

Źródła: Czyste Powietrze