Czyste Powietrze

Czyste Powietrze – to jedno z największych dofinansowań dostępnych w Polsce. Budżet tego programu opiewa o 103 miliardy złotych i potrwa do 2030 roku.

Dofinansowanie skierowane jest do właścicieli i współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkaniowych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Program obejmuje dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

Dotacja może wynosić do 30 000 złotych dla podstawowego poziomu dofinansowania i 37 000 złotych dla podwyższonego poziomu dofinansowania.

Pierwsza część programu dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania

Formy dofinansowania

 1. Dotacja
 2. Dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego (jeszcze nie została uruchomiona)

Rodzaje wspieranych przedsięwzięć oraz maksymalne kwoty dofinansowania

Opcja 1

Pierwsza opcja obejmuje demontaż nieefektowanego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda albo gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu.

Dodatkowo mogą być wykonane – jest możliwość wyboru więcej niż jednego elementu z poniższego zakresu

 • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu
 • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych drzwi/bram garażowych
 • dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny, dokumentacja projektowa oraz ekspertyzy

Kwota maksymalnej dotacji

25 000 złotych – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej

30 000 złotych – dla inwestycji z mikroinstalacją fotowoltaiczną

Opcja 2

Druga opcja obejmuje demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz

 • zakup i montaż innego źródła ciepła niż wymienione w opcji 1 do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu
 • zakup i montaż kotłowni gazowej w rozumieniu Załącznika 2 do Programu

Dodatkowo mogą być wykonane

 • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych
 • dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny, ekspertyzy i dokumentacja projektowa

Kwota maksymalnej dotacji

20 000 złotych – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej

25 000 złotych – dla inwestycji z mikroinstalacją fotowoltaiczną

Opcja 3

Trzecia opcja nie obejmuje wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a obejmujące

 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych,
 • wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audytu energetycznego, dokumentacji projektowej i ekspertyz.

Kwota maksymalnej dotacji

10 000 złotych

Beneficjentami programu są osoby fizyczne, których roczny dochód nie przekracza kwoty 100 000 złotych

Druga część programu dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania

Formy dofinansowania

 1. Dotacja
 2. Pożyczka dla gmin, jako uzupełniające finansowanie dla Beneficjentów (jeszcze nie została uruchomiona)
 3. Dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego (jeszcze nie została uruchomiona)

Opcja 1

Pierwsza opcja obejmuje demontaż nieefektowanego źródła ciepła na paliwo stałe oraz

 • zakup i montaż źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu albo
 • zakup i montaż kotłowni gazowej w rozumieniu Załącznika 2a do programu

Dodatkowo mogą być wykonane

 • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu
 • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych
 • dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny, ekspertyzy i dokumentacja projektowa

Kwota maksymalnej dotacji

32 000 złotych – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej

37 000 złotych – dla inwestycji z mikroinstalacją fotowoltaiczną

Opcja 2

Druga opcja nie obejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a obejmujące

 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych
 • wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audytu energetycznego, ekspertyz oraz dokumentacji projektowej

Dodatkowo mogą być wykonane

 • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych
 • dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny, ekspertyzy i dokumentacja projektowa

Kwota maksymalnej dotacji

15 000 złotych

Beneficjentami programu są osoby fizyczne, które łącznie spełniają warunki

 • są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczysta
 • przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty: 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym, 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód beneficjenta z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód, nie przekroczył trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie

Źródła: Czyste Powietrze