Mikroinstalacje

Mikroinstalacja – odnawialne źródło energii o mocy zainstalowanej do 40 KW.

ZOSTAŃ WYTWÓRCĄ ZIELONEJ ENRGII WYKORZYSTUJĄC PROMIENIOWANIE SŁONECZNE. Wytwarzanie energii elektrycznej w mikroinstalacji nie wymaga uzyskania koncesji na jej wytwarzanie– art. 3 ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Dzięki zainstalowaniu odnawialnych źródeł staniesz się „prosumentem”, czyli równocześnie konsumentem i producentem „zielonej energii”. Zmniejszysz bądź całkowicie pozbędziesz się opłat za energię elektryczną, ponieważ produkować ją będziesz samodzielnie z promieniowania słonecznego. Pamiętaj, że możesz otrzymać dotację ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zapewniamy kompleksową obsługę i dopilnujemy wszystkich formalności, abyś mógł otrzymać dotację na inwestycję.

Etapy tworzenia mikroinstalacji

Etap 1 – Audyt obiektu

.

Konsultacja na temat zapotrzebowania energii elektrycznej, miejsca montażu modułów fotowoltaicznych, inwerterów. Ustalamy jak wykorzystać nadwyżki energii, czy będziemy magazynować w akumulatorach czy też odsprzedawać do sieci.

Etap 2 – Sporządzenie projektu

.

Każdy projekt jest indywidualny. Do sporządzenia projektu są potrzebne informacje takie jak pomiary miejsca przeznaczonego na budowę elektrowni. Pomiary oraz sporządzenie projektu wykonuje wykwalifikowana kadra inżynierska biorąc pod uwagę zapotrzebowanie energetyczne, lokalizację oraz indywidualne propozycje.

Etap 3 – Montaż mikroinstalacji

.

Montaż mikroinstalcji dokonuje kadra uprawnionych instalatorów zgodnie z wymaganiami technicznymi oraz przygotowaną wcześniej dokumentacją techniczną. Ustalamy z inwestorem wygodny termin montażu. Oczywiście przywiązujemy wagę do bezpiecznego transportu urządzeń na miejsce inwestycji. Czas montażu to jeden lub dwa dni.

Etap 4 – Uruchomienie instalacji

.

Przed uruchomieniem instalacji dopilnujemy wszystkich spraw związanych z odbiorem mikroinstalcji. Dbamy o wszystkie formalności przyłączenia do sieci. Od tej chwili posiadasz własną elektrownię. Otrzymasz gwarancję na wydajność pracy modułów przez 25 lat.

Interesuje Cię mikroinstalacja?