Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu dnia 06.06.2016 ogłosił nabór wniosków w ramach programu Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w tym elektrowni słonecznych do 40 kWp.

Celem Programu jest ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł, poprzez zakup i montaż małych instalacji lub mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, do produkcji:

energii elektrycznej:
• systemy fotowoltaiczne (do 40 kWp) 

Beneficjenci Programu:
• osoby fizyczne
• spółdzielnie mieszkaniowe
• wspólnoty mieszkaniowe

Pożyczka wraz z dotacją udzielana jest w wysokości do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, w tym w formie:
• dotacji – 20-40% (zależnie od rodzaju instalacji)
• pożyczki – oprocentowanej na 1% w skali roku.
Nabór wniosków prowadzony będzie w trybie ciągłym od 20.06.2016 roku do wyczerpania budżetu Programu, jednak nie dłużej niż do 30.09.2016 roku.

Wnioski będą rozpatrywane według kolejności wpływu do WFOŚiGW w Poznaniu.

Dokumenty należy dostarczyć do siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, ul. Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 15.00.

Równocześnie informujemy, że w dniach 14 i 15 czerwca 2016 roku, o godz. 10.00, w siedzibie WFOŚiGW w Poznaniu odbędą się spotkania informacyjne dotyczące naboru wniosków.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu informacyjnym prosimy o zgłaszanie się do 12.06.2016 roku na adres poczty elektronicznej: aneta.sobczak@wfosgw.poznan.pl.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, WFOŚiGW potwierdzi możliwość udziału w spotkaniu na adres poczty elektronicznej wskazany w zgłoszeniu.

W przypadku zgłoszenia większej liczby uczestników niż liczba wolnych miejsc, WFOŚiGW w Poznaniu zastrzega sobie prawo ograniczenia liczby zgłoszonych osób lub zmiany terminu spotkania.

Dokumenty do pobrania:

http://www.wfosgw.poznan.pl/prosument/nabor-wnioskow-prosument.html