Dotacje na instalacje fotowoltiaczne dla mieszkańców Gminy Skarbimierz

Gmina Skarbimierz otwiera nabór wniosków o dofinansowanie w wysokości 30% kosztów przy budowie instalacji fotowoltiacznej.

Jeśli jesteś mieszkańcem Gminy Skarbimierz to zgłoś się do biura Eko-Solar w celu uzyskania informacji na temat dofinansowania.

W związku z otwarciem naboru wniosków Eko-Solar przygotowało specjalną ofertę dla zainteresowanych budową instalacji fotowoltaicznych dla potrzeb swojego domu.

Aby skorzystać z dofinansowania potrzebujesz koncpecji technicznej instalacji fotowoltaicznej, symulacji produktywności oraz kosztorysu.

Elektrownia słoneczna w Twoim domu to niezależność energetyczna dla Ciebie i Twojej rodziny, która pozwoli Ci uwolnić się od rachunków za prąd przez długie lata.

Instalacje Eko-Solar to gwarancja jakości, dbamy żeby każdy szczegół został dopracowany i korzystamy z urządzeń najwyższej klasy, czego potwierdzeniem są wzorowo wykonane instalacje w całej Polsce.

Osoba do kontaktu:

tel. +48 733 076 808

e-mail: dotacje@eko-solar.eu

Biuro projektowe Eko-Solar Sp. z o.o.

ul. Armii Krajowej 27A

49-300 Brzeg

 

 

 

Galeria Prosumentów #1 ŁOSIÓW

Do użytku oddajemy kolejną wybudowaną instalację fotowoltaiczną przez Eko-Solar Sp. z o.o.

Instalacja o łącznej mocy 9,9 kWp jest zbudowana z polikrystalicznych modułów fotowoltaicznych niemieckiego producenta IBC Solar.

Pojedyncza moc jednego modułu fotowoltaicznego wynosi 0,270 Wp. Prąd wygenerowany przez moduły fotowoltaiczne przetwarza  beztransformatorowy trójfazowy falownik austriackiego producenta FRONIUS model Symo 10.0.3-M

Energia wytworzona w instalacji fotowoltaicznej będzie przeznaczona na cele mieszkaniowe, w praktyce oznacza to znaczną redukcję opłat za prąd.

Instalacja jest przyłączona do sieci energetyki operatora TAURON i wysyłana energia jest bilansowana, co sprawia że nadwyżki produkcji są wysyłane do sieci i bilansowane przez Tauron na rachunku.
Więcej zdjęć po adresem:

https://eko-solar.eu/portfolio/elektrownia-sloneczna-o-mocy-999-kwp-w-losiowie/

WFOŚiGW Opole przyznaje dotacje na instalacje fotowoltaiczne!

WFOŚiGW Opole prowadzi nabór wniosków w ramach programu OZE

Już dziś możesz uzyskać dofinansowanie swojej instalacji fotowoltaicznej. Nabór wniosków jest prowadzony w ramach programu ograniczenia niskiej emisji w województwie Opolskim dla osób fizycznych przy udziale środków wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Opolu. Dofinansowanie jest udzielne w formie kredytu z umorzeniem na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych. Celem programu jest ograniczenie lub uniknięcie zanieczyszczeń do środowiska w opolskich strefach ochrony powietrza (cały obszar województwa) w tym upowszechnienie nowoczesnych technologii służących ograniczeniu niskiej emisji oraz wytwarzaniu energii elektrycznej.

Instalacja fotowoltaiczna dla Twojego domu!

Skontaktuj się z nami i poznaj szczegóły!

 

Dofinansowanie na instalacje fotowoltaiczne dla osób fizycznych z woj. mazowieckiego

Nowy program dofinansowania dla osób fizycznych uruchomił WFOŚiGW w Warszawie.

Program jest realizowany dla osób zamieszkujących na terenie województwa mazowieckiego.

Instalacje fotowoltaiczne dla domu to rozwiązanie, poprzez które ograniczamy zużycie energii elektrycznej, a tym samym oszczędzamy na rachunkach za prąd.

Program „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez zakup i montaż kolektorów słonecznych, zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej, zakup i montaż pomp ciepła”  ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie będzie realizowany w 2017 roku aż do wyczerpania środków, lecz nie później niż  29 września 2017 r.

Regulamin programu przewiduje aż 40% dotacji kosztów instalacji fotowoltaicznej, lecz nie więcej niż 8 tys. złotych dla jednego beneficjenta.

Wszystkie dokumenty, regulaminy, wnioski, druki i formularze można pobrać pod tym adresem.

Programy dofinansowania kosztów budowy instalacji fotowoltaicznych nie są prowadzone we wszystkich województwach. Bieżące informacje na temat dotacji uzyskają Państwo pod nr tel. +48 733 076 808 lub e-mail: dotacje@eko-solar.eu

 

Własna elektrownia słoneczna z pomocą WFOŚiGW w Opolu

Uruchomiono program wsparcia OZE w woj. opolskim 

3.10.2016 roku uruchomiono program “Ograniczenie niskiej emisji w województwie opolskim dla osób fizycznych przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu”.

Na czym będzie polegać wsparcie?

Wsparcie będzie polegało na udzieleniu pożyczki z możliwością umorzenia. Dla instalacji fotowoltaicznych do 20% wartości pożyczki.

Dla kogo?

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami, współwłaścicielami lub wieczystymi użytkownikami nieruchomości, w tym lokali mieszkalnych i budynków jednorodzinnych położonych na terenie województwa opolskiego (w przypadku elektrowni słonecznych dla istniejących bądź będących w budowie jednorodzinnych budynków mieszkalnych).

Na jakich warunkach?

Beneficjent będzie mógł otrzymać dofinansowanie w formie pożyczki w wysokości do 95% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Pożyczka z umorzeniem będzie udzielana na instalacje fotowoltaiczne o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWp.

Dowiedz się więcej

Symulację kredytu i wszystkie dodatkowe informacje udzieli konsultant ds. dotacji dotacje@eko-solar.eu lub tel. +48 733 076 808.

Dokumenty do pobrania:

http://www.wfosigw.opole.pl/portal-beneficjenta/pozyczki-dla-osob-fizycznych/oze

 

Zmiany w rozliczaniu prosumentów od 1.07.2016 wchodzi system opustów

Zmiany w rozliczaniu wyprodukowanej energii elektrycznej przez prosumentów wchodzą w życie od 1.07.2016r.

Aktualny stan prawny dla prosumentów przewiduje brak zapłaty za nadwyżkę ilości energii wprowadzonej w stosunku do ilości energii pobranej z sieci OSD. Taki klient, spełniając warunek m.in. posiadania umowy kompleksowej, będzie podlegać rozliczeniu ilości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci elektroenergetycznej wobec ilości energii elektrycznej pobranej z tej sieci w stosunku ilościowym 1:0,8 (dla mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 10 kW) lub 1:0,7 (dla mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 10 kW). Dodatkowo należy zauważyć, że nie różnicuje się zasad rozliczenia prosumentów ze względu na korzystanie lub nie ze wsparcia systemowego przy realizacji inwestycji w mikroinstalację OZE. Jednocześnie informujemy, że spółka grupy TAURON będąca stroną tego typu umów pracuje nad szczegółowymi zasadami zawierania umów i rozliczenia wytwórców energii odnawialnej. Wypracowane zasady, które zostaną przedstawione w najbliższym czasie, będą zgodne z obowiązującym w tym zakresie prawem.

Oznacza to, że taryfy gwarantowane wykluczały możliwość korzystania z dopłat (dotacji np. programu Prosument), natomiast obecny system wsparcia można łączyć z pomocą otrzymaną w formie dotacji. Możliwość łączenia bilansowania energii z dotacją poprawia okres zwrotu z inwestycji jaką jest elektrownia słoneczna.

Aktualny system opustów można porównać do magazynu energii, ale za 1000kwh oddanych do sieci odbierzemy 800kwh.

Zniesiony został również obowiązek wysyłania kwartalnych sprawozdań produkowanej energii przez wytwórców.

Informujemy, że ww. informacje dotyczą jedynie Prosumentów, czyli osób, które wyprodukowaną energię wykorzystują jedynie na cele nie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Model rozliczeniowy dla przedsiębiorstw, które produkują energię z OZE jest w trakcie przygotowania przez spółki energetyczne. Więcej szczegółów  dowiemy się niebawem po opracowaniu nowego sposobu rozliczeń.

 

 

 

Nabór wniosków w ramach Programu “Prosument” woj. wielkopolskie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu dnia 06.06.2016 ogłosił nabór wniosków w ramach programu Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w tym elektrowni słonecznych do 40 kWp.

Celem Programu jest ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł, poprzez zakup i montaż małych instalacji lub mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, do produkcji:

energii elektrycznej:
• systemy fotowoltaiczne (do 40 kWp) 

Beneficjenci Programu:
• osoby fizyczne
• spółdzielnie mieszkaniowe
• wspólnoty mieszkaniowe

Pożyczka wraz z dotacją udzielana jest w wysokości do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, w tym w formie:
• dotacji – 20-40% (zależnie od rodzaju instalacji)
• pożyczki – oprocentowanej na 1% w skali roku.
Nabór wniosków prowadzony będzie w trybie ciągłym od 20.06.2016 roku do wyczerpania budżetu Programu, jednak nie dłużej niż do 30.09.2016 roku.

Wnioski będą rozpatrywane według kolejności wpływu do WFOŚiGW w Poznaniu.

Dokumenty należy dostarczyć do siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, ul. Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 15.00.

Równocześnie informujemy, że w dniach 14 i 15 czerwca 2016 roku, o godz. 10.00, w siedzibie WFOŚiGW w Poznaniu odbędą się spotkania informacyjne dotyczące naboru wniosków.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu informacyjnym prosimy o zgłaszanie się do 12.06.2016 roku na adres poczty elektronicznej: aneta.sobczak@wfosgw.poznan.pl.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, WFOŚiGW potwierdzi możliwość udziału w spotkaniu na adres poczty elektronicznej wskazany w zgłoszeniu.

W przypadku zgłoszenia większej liczby uczestników niż liczba wolnych miejsc, WFOŚiGW w Poznaniu zastrzega sobie prawo ograniczenia liczby zgłoszonych osób lub zmiany terminu spotkania.

Dokumenty do pobrania:

http://www.wfosgw.poznan.pl/prosument/nabor-wnioskow-prosument.html

Międzynarodowe Targi Energii ze Źródeł Odnawialnych i Efektywności Energetycznej

InEnerg® to międzynarodowe targi i konferencje poświęcone tematom z zakresu innowacji energetycznych. Targi skupiają zainteresowanie przedsiębiorców głównie z obszaru Odry i Nysy, a co za tym idzie przyciągają zarówno firmy polskie, czeskie jak i niemieckie. Sponsorzy, Wystawcy, Partnerzy maja okazje zaprezentowania trendów branży i odpowiedzenia na pytania dotyczące rozwoju i przyszłości branży.  Witryna internetowa

InEnerg® 2016

Data: 13. – 14.04.2016
Godziny otwarcia: Sroda, 13.04.2016
Czwartek, 14.04.2016

09.00 – 17.00
09.00 – 16.00

Miejsce:

Stadion,Wrocław 2012 Sp. z o. o.
VIP Area
al. Śląska 1
54-118 Wrocław

 

Przypomnienie dla właścicieli mikroinstalacji fotowoltaicznych

Informujemy, że właściciele mikroinstalcji są zobowiązani do składania sprawozdań o wyprodukowanej energii elektrycznej za każdy kwartał.

Zgodnie z ustawą o OZE, wytwórca energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji ma obowiązek poinformować operatora systemu dystrybucyjnego (OSD), do sieci którego została przyłączona jego mikroinstalacja, m. in. o ilości wytworzonej przez niego energii elektrycznej, a także o ilości energii elektrycznej sprzedanej przez niego sprzedawcy zobowiązanemu, która została wprowadzona do sieci tego OSD. Zgodnie z ustawą o OZE, termin na realizację tego obowiązku mija 7 dni od dnia zakończenia każdego kolejnego kwartału.

Poniżej wzór dokumentu OZE-I dla Tauron do pobrania:

  1. OZE-I-oswiadczenie-wytworcy

 

 

1 2