Celem programu jest zmniejszenie szkodliwych substancji pochodzących z emisji niskiej. Osoby zainteresowane mogą uzyskać pożyczkę nawet do 30 000 zł na budowę instalacji fotowoltaicznych na okres do 15 lat. Beneficjentami mogą być osoby fizyczne ale także drobni domowi przedsiębiorcy (działalność powierzchniowo nie może przekraczać 30 % całej powierzchni lokalu, na który osoba stara się o dofinansowanie ). Program będzie realizowany w latach 2018-2029. Umowy można zawierać do 2027.

Instalacje fotowoltaiczne Eko-Solar

Wymogiem programu jest posiadanie:
– posiadanie kotła na paliwa stałe (węgiel i biomasa) – kocioł musi spełniać co najmniej 5 klasę normy europejskiej EN 303-5:2012 lub nowszą i nie zawierać rusztu awaryjnego. LUB
– pompy ciepła – wymagana klasa efektywności energetycznej minimum A+ w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń. LUB
– instalacji kotła gazowego kondensacyjnego oraz olejowego – kotły muszą spełniać klasę A w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń. LUB
– instalacji węzła cieplnego – węzeł mu posiadać nominalną sprawność wymiany energetycznej co najmniej 98%. LUB

Istnieje możliwość otrzymania dofinansowania na zakup jednego lub dwóch urządzeń wspomnianych powyżej zapewniających spełnienie wymagań programu. Do tego działania Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska przyznaje dofinansowanie zależne od wysokości dochodów, przypadających na jedną osobę w rodzinie (zasada obliczania dochodu jest taka sama jak w programie rządowym 500+ ).

Jeżeli zakupiłeś już źródło ciepła jedno z podanych powyżej po 01.01.2018 masz także prawo do dofinansowania w formie zwrotu części kosztów.