Nowy program dofinansowania dla osób fizycznych uruchomił WFOŚiGW w Warszawie.

Program jest realizowany dla osób zamieszkujących na terenie województwa mazowieckiego.

Instalacje fotowoltaiczne dla domu to rozwiązanie, poprzez które ograniczamy zużycie energii elektrycznej, a tym samym oszczędzamy na rachunkach za prąd.

Program „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez zakup i montaż kolektorów słonecznych, zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej, zakup i montaż pomp ciepła”  ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie będzie realizowany w 2017 roku aż do wyczerpania środków, lecz nie później niż  29 września 2017 r.

Regulamin programu przewiduje aż 40% dotacji kosztów instalacji fotowoltaicznej, lecz nie więcej niż 8 tys. złotych dla jednego beneficjenta.

Wszystkie dokumenty, regulaminy, wnioski, druki i formularze można pobrać pod tym adresem.

Programy dofinansowania kosztów budowy instalacji fotowoltaicznych nie są prowadzone we wszystkich województwach. Bieżące informacje na temat dotacji uzyskają Państwo pod nr tel. +48 733 076 808 lub e-mail: dotacje@eko-solar.eu