Międzynarodowe Targi Energii ze Źródeł Odnawialnych i Efektywności Energetycznej

InEnerg® to międzynarodowe targi i konferencje poświęcone tematom z zakresu innowacji energetycznych. Targi skupiają zainteresowanie przedsiębiorców głównie z obszaru Odry i Nysy, a co za tym idzie przyciągają zarówno firmy polskie, czeskie jak i niemieckie. Sponsorzy, Wystawcy, Partnerzy maja okazje zaprezentowania trendów branży i odpowiedzenia na pytania dotyczące rozwoju i przyszłości branży.  Witryna internetowa

InEnerg® 2016

Data: 13. – 14.04.2016
Godziny otwarcia: Sroda, 13.04.2016
Czwartek, 14.04.2016

09.00 – 17.00
09.00 – 16.00

Miejsce:

Stadion,Wrocław 2012 Sp. z o. o.
VIP Area
al. Śląska 1
54-118 Wrocław

 

Przypomnienie dla właścicieli mikroinstalacji fotowoltaicznych

Informujemy, że właściciele mikroinstalcji są zobowiązani do składania sprawozdań o wyprodukowanej energii elektrycznej za każdy kwartał.

Zgodnie z ustawą o OZE, wytwórca energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji ma obowiązek poinformować operatora systemu dystrybucyjnego (OSD), do sieci którego została przyłączona jego mikroinstalacja, m. in. o ilości wytworzonej przez niego energii elektrycznej, a także o ilości energii elektrycznej sprzedanej przez niego sprzedawcy zobowiązanemu, która została wprowadzona do sieci tego OSD. Zgodnie z ustawą o OZE, termin na realizację tego obowiązku mija 7 dni od dnia zakończenia każdego kolejnego kwartału.

Poniżej wzór dokumentu OZE-I dla Tauron do pobrania:

  1. OZE-I-oswiadczenie-wytworcy

 

 

Dotacje na instalacje fotowoltaiczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Dolnośląskiego dotacja do 85% kosztów

Informujemy, że w związku z wprowadzeniem zmian wydłużono termin naboru wniosków do 15.04.2016 r.

Program wdrażany jest przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Na jakie cele?

Przedsięwzięcia, mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej (wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej), polegające na budowie oraz modernizacji (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym mikroinstalacji).

Dla kogo?

1) jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
2) jednostki organizacyjne jst;
3) jednostki sektora finansów publicznych, inne niż wymienione powyżej;
4) przedsiębiorstwa energetyczne, w tym MŚP i przedsiębiorstwa sektora ekonomii społecznej;
5) organizacje pozarządowe;
6) spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe;
7) towarzystwa budownictwa społecznego;
8) grupy producentów rolnych;
9) jednostki naukowe;
10) uczelnie/szkoły wyższe ich związki i porozumienia;
11) organy administracji rządowej w zakresie związanym z prowadzeniem szkół;
12) PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne;

13) Kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;
14) Lokalne Grupy Działania;

Jaka jest wielkość dotacji?

Dla projektów nie objętych pomocą publiczną, maksymalna wielkość dotacji wynosi 85% kosztów.

Dla projektów objętych pomocą publiczną maksymalna wielkość dotacji to 80% kosztów.

Regulamin programu można znaleźć pod linkiem poniżej:

http://dip.dolnyslask.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/259-3-1-a.html

Zapraszamy do kontaktu: 733076808 bądź dotacje@eko-solar.eu

 

 

Wznowienie naboru wniosków Prosument już w marcu

W ubiegłym roku w ramach programu Prosument mającego na celu dofinansowanie inwestycji w mikroinstalacje OZE w gospodarstwach domowych, wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych zawarto umowy na kwotę ponad 155 mln zł. Środki wypłacono dotychczas w przypadku wniosków wartych 47,6 mln zł. Wznowienie naboru wniosków w BOŚ Banku przewiduje się na marzec.

Dotychczas NFOŚiGW przekazał na wypłaty beneficjentom dofinansowanie w łącznej wysokości 47 637 tys. zł dla 1 095 instalacji zrealizowanych w 2015 r.

Wniosków w BOŚ Banku nie można składać już od kilku miesięcy i na razie nie wiadomo, kiedy nabór zostanie wznowiony. Wcześniej BOŚ informował, że stanie się to w styczniu, jednak nadal nie znamy daty uruchomienia nowego naboru.

Jak zapewnił portal Gramwzielone.pl serwis prasowy NFOŚiGW, środki z programu Prosument w ramach ścieżki bankowej powinny być dostępne ponownie w marcu br.

Nabór wniosków do programu „Prosument” dla samorządów

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach programu priorytetowego Prosument, Wnioski będą przyjmowane za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD) począwszy od 10.08.2015 r. Szczegóły programu znajdziesz klikając w poniższe logo.